Wskaźniki skutecznego karmienia

Wskaźniki skutecznego karmienia opracowane zostały przez komitet upowszechniania karmienia piersią

 • Dziecko ssie pierś prawidłowo i efektywnie, odgłos połykania jest słyszalny przynajmniej przez 5-15 min.
 • Karmień jest przynajmniej 8 w ciągu doby, z czego 1-2 w nocy.
 • U matki dobrze działa odruch wypływu pokarmu (część kobiet czuje w tym momencie mrowienie, napięcie w piersiach, krople pokarmu płyną z drugiej piersi)
 • Rozluźnienie piersi po karmieniu, odczuwane przede wszystkim w pierwszych tygodniach po porodzie; piersi są miękkie przed i po karmieniu po 6 tygodniu, czyli po ustabilizowaniu laktacji oraz gdy karmienia są częste
 • Dziecko jest zadowolone po karmieniach (zasypia lub spokojnie odpoczywa), przez przynajmniej 4 godziny w ciągu doby jest aktywne, ma prawidłowo napięte mięśnie i reaguje na bodźce. Rytm karmienia jest inny u każdego dziecka, ale zazwyczaj obserwuje się kilka dłuższych przerw w ciągu doby (spanie, spokojne czuwanie), a także okresy, kiedy dziecko chce ssać bardzo często (zwykle po południu, czasem przed południem). Należy pamiętać, że dzieci, które się najadają też mogą być marudne i płaczliwe.
 • 2-5 lub więcej stolców w ciągu doby, stolce są luźne, papkowe, żółte (od 4 doby). Około 6 tygodnia rytm wypróżnień zmienia się wraz ze zmianą pokarmu na dojrzały, stolce mogą pojawiać się raz na kilka dni (nie rzadziej niż 1/10 dni).
 • W ciągu doby przynajmniej 6 zmoczonych pieluch (I-doba 1 pielucha, jeden stolec lub więcej, II doba 2 pieluchy, 2 stolce lub więcej) mocz jest jasny, bezwonny.
 • Odpowiednie przyrosty masy ciała w pierwszych 6 miesiącach 120-240 g/tydzień, w 6-12 miesiącu 90-150/tydzień, długość ciała przyrasta o 50%, obwód głowy o 33%.

Odpowiednie przyrosty masy ciała dzieci karmionych piersią:

 • W pierwszych 6 miesiącach-120-240g/tydzień
 • Odzyskuje masę urodzeniową w ciągu 3 tygodni
 • Podwojenie masy urodzeniowej w 5-6 miesiącu życia
 • W 6-12 miesiącu tempo zwalnia się do 90-150/tydzień
 • Potraja masę urodzeniową w 12 miesiącu

Średnie przyrosty masy ciała wg Ruth Lawrance

 • 26-31g/dobę 0-3 miesiące
 • 17-18g/dobę 3-6 miesięcy
 • 12-13g/dobę 6-9miesięcy
 • 9g/dobę 9-12 miesięcy

Zasady dokarmiania odciągniętym pokarmem w zależności od przyrostów masy ciała na tydzień 

 • 100 – 115 g/ tyg. – podać dodatkowo 30- 60 ml 1-2x/ dobę po karmieniu piersią lub bez dokarmiania
 • 85 – 100 g/tyg. – podać dodatkowo ok. 60 ml pokarmu 2-3x/dobę po karmieniu piersią
 • < 85g /tyg. – podać ok. 60 ml 4-5x/ dobę po karmieniu piersią.

Lepiej podawać pokarm częściej i w mniejszych porcjach ( np.30 – 85 ml ) niż 1-2 / dobę w porcji 100 ml i więcej!