Oddział Rehabilitacji

Lekarz Zarządzający Oddziałem
dr n.med. Radosław Bienek – specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej
+48 32 47 84 360

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Krystyna Wnuk 
+48 32 47 84 362

Starszy Asystent
lek. Justyna Sosnowska – specjalista w dziedzinie ortopedii, traumatologii i rehabilitacji medycznej

Asystenci
lek. Beata Dziwok – I stopień specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej
lek. Małgorzata Gogol – I stopień specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Młodszy Asystent
lek. Beata Barciok 

Telefony
+48 32 47 84 361 Sekretariat Oddziału
+48 32 47 84 363 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 365- Dyżurka Pielęgniarek – A
+48 32 47 84 366 Dyżurka Pielęgniarek – B

Charakterystyka oddziału

Przy oddziale znajduja się dwie sale gimnastyczne, gabinet fizykoterpaii, krioterapii, masażu i hydroterapii, gdzie wykonuje się pełny zakres kinezyterapii, zabiegi fizykalne, wodne i masaże. W usprawnianiu wykorzystujemy system rehabilitacji wirtualnej See Me.

Do oddziału Rehabilitacji przyjmowani są pacjenci ze schorzeniami narządu ruchu, neurologicznymi, po zabiegach ortopedycznych, neurochirurgicznych i chirurgicznych. Rocznie przyjmujemy około 600 pacjentów.

Pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską, możliwośc diagnostyki i terapii logopedycznej i psychologicznej.

Isnieje możliwośc skorzystania z porad wielu specjalistów naszego szpitala.

Oddział został dobrze doposażony w wysokospecjalistyczny sprzęt przekazany przez Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzebiu-Zdroju (krioterpia, See-Me, sprzęt do hydroterapii i elektroterapii, DKF, wyciąg Sunders.

Personel posiada wysokie kwalifikacje i ukończone kursy kwalifikacyjne z zakresu:

organizacji i zarządzania, pielęgniarstwa rodzinnego, kurs EKG. kurs szczepień ochronnych, kurs RKO, kurs PNF, kurs Bobath, kurs kinesjotaping, kurs terapii manualnej, kurs drenaż limfatyczny.

Pracownia Fizjoterapii

Kierownik Pracowni Fizjoterapii
mgr Dorota Engler-Dudek – specjalizacja I stopnia z zakresu rehabilitacji ruchowej
+ 48 32 47 84 370

Starszy Asystent
mgr Ewa Długosz
mgr Joanna Gątkiewicz
mgr Agnieszka Milewska-Grochowska 
mgr Ewa Rębak 
mgr Marta Starzyczny
mgr Marta Śledzińska 
mgr Tomasz Trawiński
mgr Martyna Wiertelorz
mgr Roksana Wysocka

Młodszy Asystent
mgr Bartosz Adamiak
mgr Dominika Cuber

Fizjoterapeuci:
Alina Gąsior
Alicja Gogol-Ceglarek
Janina Herman
Anna Kolorz
Dominika Larysz-Gruszka
mgr Marta Kowalska
mgr Klaudia Serwotka

Masażyści:
Anna Konsek
Tadeusz Stroczyński
Jan Welchar

Telefony
+48 32 47 84 371 gabinet magnetoterapii
+48 32 47 84 372 gabinet kinezyterapii (sala ćwiczeń)
+48 32 47 84 373 gabinet fizykoterapii
+48 32 47 84 374 gabinet wodolecznictwa
+48 32 47 84 375 gabinet masażu suchego

Charakterystyka Pracowni Fizjoterapii

W Pracowni Fizjoterapii wykonywane są zabiegi fizjoterapeutyczne dla pacjentów leczonych w tutejszym szpitalu oraz dla pacjentów ambulatoryjnych posiadających skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawione przez lekarza specjalistę z poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, neurochirurgicznej, reumatologicznej, laryngologicznej oraz przez lekarza rodzinnego.

Rocznie w Pracowni Fizjoterapii wykonywanych jest ponad 150 tys. procedur fizjoterapeutycznych. Zabiegi wykonywane są przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów posiadających certyfikaty ukończenia kursów PNF, Kinezjotaping, terapii manualnej. Zabiegi masażu suchego wykonywane są przez dyplomowanych masażystów.

W ruchowym usprawnianiu pacjentów wykorzystujemy system rehabilitacji wirtualnej – SeeMee, który jest nowoczesnym, w pełni bezpiecznym i skomputeryzowanym programem do rehabilitacji i fizjoterapii.

Gabinety wyposażone są w sprzęt i aparaturę medyczną spełniającą wymogi stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowoczesny sprzęt do Pracowni Fizjoterapii zakupiony został przez Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Pracownia Fizjoterapii posiada

1.GABINET KINEZYTERAPII (sala ćwiczeń), w której usprawniani są pacjenci:

 • po urazach,
 • po operacjach ortopedycznych (endoprotezy stawów kolanowych, biodrowych, rekonstrukcje więzadeł),
 • po operacjach neurochirurgicznych,
 • z niedowładami połowiczymi, paraplegią, tetraplegią,
 • ze schorzeniami neurologicznymi (choroba Parkinsona, SM),
 • z przewlekłymi zespołami bólowymi kręgosłupa,
 • z przewlekłymi schorzeniami narządu ruchu.

W gabinecie kinezyterapii pacjenci wykonują ćwiczenia: czynne wolne, w odciążeniu,oporowe, izometryczne, oddechowe, równoważne, koordynacji ruchowej, sprawności manualnej, usprawniamy metodą PNF. Ponadto prowadzona jest nauka chodu o kulach, z balkonikiem. Gabinet wyposażony jest w wyciągi Sandersa dla kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego. Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie i grupowo.

2. GABINET FIZYKOTERAPII, w którym wykonywane są zabiegi:

 • elektrolecznictwo – galwanizacja, jonoforeza, tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy KOTZA, prądy TRABERTA, elektrostymulacja
 • ultradźwięki, fonoforeza
 • światłolecznictwo – naświetlanie lampą sollux, bioptron, ledoterapia
 • laseroterapia – laseroterapia punktowa, skaner
 • magnetoterapia – pole magnetyczne małej oraz wielkiej częstotliwości
 • krioterapia miejscowa parami azotu

3. GABINET WODOLECZNICTWA w którym wykonywane są kąpiele wirowe kończyn dolnych i kończyn górnych, zabiegi masażu podwodnego, bicze szkockie.

4. GABINET MASAŻU SUCHEGO
Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.