Ogłoszenia gospodarcze

Jastrzębie-Zdrój, 16.02.2024 r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Jana Pawła II 7

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na: konkursu ofert na :

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

nr DAG.8.83.1.1.24

Szczegółowe informacje przystąpienia do przetargu udostępnia się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Zaopatrzenia w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej WSS Nr 2: www.wss2.pl

Przedmiotem sprzedaży jest:

Lp.Nr inwentarzowyNazwa środka trwałego
IlośćRok prod.Wartość początkowa [zł]Wartość wg wyceny [zł]Wysokość wadium [zł]
11/802/2001 T7K4621EDiatermia chirurgiczna FORCE TRIAD
1200765 270,00300,0030,00

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju do dnia 01.03.2024 r., do godz.10 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie – Zdrój

Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego

Nie otwierać przed dniem 01.03.2024 r. przed godz.10ºº .

Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto:

Velo Bank S.A. o/Jastrzębie – Zdrój, nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.

Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 30) w dniu 01.03.2024 r. o godz.11 ºº .

Kontakt w sprawie:

– procedury przetargowej, wizji lokalnej: tel.32 47 84 220, 691 110 616 w godz . 7 ³º-14ºº w dni robocze.

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są na stronie

internetowej Szpitala: www.wss2.pl

Formularz oferty

Opis przedmiotu sprzedaży

Szczegółowe warunki przetargu

Wzór umowy

Jastrzębie-Zdrój, 02.10.2024 r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Jana Pawła II 7
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na: konkursu ofert na :
SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
nr DAG.8.83.3.23
Szczegółowe informacje przystąpienia do przetargu udostępnia się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Zaopatrzenia w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej WSS Nr 2: www.wss2.pl

Przedmiotem sprzedaży jest:

Lp. Nr inwentarzowy Nazwa środka trwałego
Ilość Rok prod. Wartość początkowa
[zł] Wartość wg wyceny
[zł] Wysokość wadium
[zł]
1 1/802/1079 Aparat do znieczulenia
EXCEL 210SE OHMEDA z monitorem 5250 RGM
1 1995 72 882,39 100,00 10,00

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju do dnia 16.10.2023 r., do godz.10 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie – Zdrój
Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego
Nie otwierać przed dniem 16.10.2023 r. przed godz.10ºº .
Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto:
Velo Bank S.A. o/Jastrzębie – Zdrój, nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.
Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 30) w dniu 16.10.2023 r. o godz.11 ºº .
Kontakt w sprawie:

  • procedury przetargowej, wizji lokalnej: tel.32 47 84 220, 691 110 616 w godz . 7 ³º-14ºº w dni robocze.

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są na stronie
internetowej Szpitala: www.wss2.pl

Formularz oferty

Opis przedmiotu sprzedaży

Szczegółowe warunki przetargu

Wzór umowy

Jastrzębie-Zdrój, 18.09.2023 r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Jana Pawła II 7
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na: konkursu ofert na :
SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
nr DAG.8.83.2.23
Szczegółowe informacje przystąpienia do przetargu udostępnia się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Zaopatrzenia w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej WSS Nr 2: www.wss2.pl

Przedmiotem sprzedaży jest:

Lp. Nr inwentarzowy Nazwa środka trwałego
Ilość Rok prod. Wartość początkowa
[zł] Wartość wg wyceny
[zł] Wysokość wadium
[zł]
1 1/802/1079 Aparat do znieczulenia
EXCEL 210SE OHMEDA z monitorem 5250 RGM
1 1995 72 882,39 200,00 20,00

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju do dnia 02.10.2023 r., do godz.10 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie – Zdrój
Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego
Nie otwierać przed dniem 02.10.2023 r. przed godz.10ºº .
Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto:
Velo Bank S.A. o/Jastrzębie – Zdrój, nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.
Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 30) w dniu 02.10.2023 r. o godz.11 ºº .
Kontakt w sprawie:

  • procedury przetargowej, wizji lokalnej: tel.32 47 84 220, 691 110 616 w godz . 7 ³º-14ºº w dni robocze.

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są na stronie
internetowej Szpitala: www.wss2.pl

Formularz oferty

Opis przedmiotu sprzedaży

Szczegółowe warunki przetargu

Wzór umowy

Jastrzębie-Zdrój, 04.09.2023 r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Jana Pawła II 7
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na: konkursu ofert na :
SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
nr DAG.8.83.1.23
Szczegółowe informacje przystąpienia do przetargu udostępnia się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Zaopatrzenia w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej WSS Nr 2: www.wss2.pl

Przedmiotem sprzedaży jest:

Lp. Nr inwentarzowy Nazwa środka trwałego
Ilość Rok prod. Wartość początkowa
[zł] Wartość wg wyceny
[zł] Wysokość wadium
[zł]
1 1/802/1079 Aparat do znieczulenia
EXCEL 210SE OHMEDA z monitorem 5250 RGM
1 1995 72 882,39 400,00 40,00

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju do dnia 18.09.2023 r., do godz.10 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie – Zdrój
Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego
Nie otwierać przed dniem 18.09.2023 r. przed godz.10ºº .
Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto:
Velo Bank S.A. o/Jastrzębie – Zdrój, nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.
Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 30) w dniu 18.09.2023 r. o godz.11 ºº .
Kontakt w sprawie:

  • procedury przetargowej, wizji lokalnej: tel.32 47 84 220, 691 110 616 w godz . 7 ³º-14ºº w dni robocze.

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są na stronie
internetowej Szpitala: www.wss2.pl

Formularz oferty

Opis przedmiotu sprzedaży

Szczegółowe warunki przetargu

Wzór umowy

OGŁOSZENIE


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza pisemny konkurs ofert na : Najem powierzchni użytkowej 4 m2, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą handlowo-usługową, w zakresie prowadzenia automatów samosprzedających.

Powierzchnia użytkowa ogółem 4 m2 :

  1. 2 m 2 – zlokalizowane na parterze części niskiej budynku przy Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
  2. 2 m 2 – zlokalizowane na I piętrze ciągu komunikacyjnego części niskiej budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Wartość minimalna za 1 metr 2 wynosi 800,00 zł netto miesięcznie, słownie: osiemset 00/100 złotych netto miesięcznie, łączna wartość minimalna to kwota 3 200,00 zł netto miesięcznie, słownie: trzy tysiące dwieście 00/100 złotych netto miesięcznie.

Termin i miejsce składania ofert: 21.09.2023 r. godz. 10:00 , sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju, Al. Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

W załączeniu:

Regulamin konkursu ofert

Formularz oferty…

Wzór umowy…

                                               

                                                                                                     Jastrzębie-Zdrój, 12.05.2023 r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Jana Pawła II 7

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na: konkursu ofert na :

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

nr DAG.8.83.3.23

Szczegółowe informacje przystąpienia do przetargu udostępnia się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Zaopatrzenia w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej WSS Nr 2: www.wss2.pl

Przedmiotem sprzedaży są:

Lp.Nr inwentarzowyNazwa środka trwałego  IlośćRok prod.Wartość początkowa [zł]Wartość wg wyceny [zł]Wysokość wadium [zł]
11/802/1886  Aparat RTG , zestaw ze skopią Precision RXi  120061 565 697,895 250,00525,00

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju do dnia 26.05.2023 r., do godz.10 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie – Zdrój

Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego

Nie otwierać przed dniem 26.05.2023 r. przed godz.10ºº .

Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto:

Velo Bank S.A. o/Jastrzębie – Zdrój, nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.

Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 30) w dniu 26.05.2023 r. o godz.11 ºº .

Kontakt w sprawie:

– procedury przetargowej, wizji lokalnej:  tel.32 47 84 220, 691 110 616 w godz . 7 ³º-14ºº w dni robocze.

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są na stronie

internetowej Szpitala: www.wss2.pl                    

Formularz oferty

Opis przedmiotu sprzedaży – Załącznik 1

Szczegółowe warunki przetargu

Wzór umowy sprzedaży

                 

                                                      Jastrzębie-Zdrój, 28.04.2023 r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Jana Pawła II 7

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na: konkursu ofert na :

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

nr DAG.8.83.2.23

Szczegółowe informacje przystąpienia do przetargu udostępnia się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Zaopatrzenia w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej WSS Nr 2: www.wss2.pl

Przedmiotem sprzedaży są:

Lp.Nr inwentarzowyNazwa środka trwałego  IlośćRok prod.Wartość początkowa [zł]Wartość wg wyceny [zł]Wysokość wadium [zł]
11/802/1886  Aparat RTG , zestaw ze skopią Precision RXi  120061 565 697,8910 500,001 050,00

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju do dnia 12.05.2023 r., do godz.10 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie – Zdrój

Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego

Nie otwierać przed dniem 12.05.2023 r. przed godz.10ºº .

Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto:

Velo Bank S.A. o/Jastrzębie – Zdrój, nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.

Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 30) w dniu 12.05.2023 r. o godz.11 ºº .

Kontakt w sprawie:

– procedury przetargowej, wizji lokalnej:  tel.32 47 84 220, 691 110 616 w godz . 7 ³º-14ºº w dni robocze.

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są na stronie

internetowej Szpitala: www.wss2.pl                                     

Formularz oferty

Opis przedmiotu sprzedaży – Załącznik 1

Szczegółowe warunki przetargu

Wzór umowy sprzedaży


                                                                                                     Jastrzębie-Zdrój, 13.04.2023 r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Jana Pawła II 7

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na: konkursu ofert na :

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

nr DAG.8.83.1.23

Szczegółowe informacje przystąpienia do przetargu udostępnia się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Zaopatrzenia w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej WSS Nr 2: www.wss2.pl

Przedmiotem sprzedaży są:

Lp.Nr inwentarzowyNazwa środka trwałego  IlośćRok prod.Wartość początkowa [zł]Wartość wg wyceny [zł]Wysokość wadium [zł]
11/802/1886  Aparat RTG , zestaw ze skopią Precision RXi  120061 565 697,8921 000,002.100,00

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju do dnia 27.04.2023 r., do godz.10 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie – Zdrój

Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego

Nie otwierać przed dniem 27.04.2023 r. przed godz.10ºº .

Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto:

Velo Bank S.A. o/Jastrzębie – Zdrój, nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.

Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 30) w dniu 27.04.2023 r. o godz.11 ºº .

Kontakt w sprawie:

– procedury przetargowej, wizji lokalnej:  tel.32 47 84 220, 691 110 616 w godz . 7 ³º-14ºº w dni robocze.

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są na stronie

internetowej Szpitala: www.wss2.pl                                     

Formularz oferty przetargowej

Opis przedmiotu sprzedaży – Załącznik 1

Szczegółowe warunki przetargu

Wzór umowy sprzedaży


Jastrzębie-Zdrój, 09.01.2023 r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Jana Pawła II 7

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na: konkursu ofert na :

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

nr DAG.8.83.40.3.22

Szczegółowe informacje przystąpienia do przetargu udostępnia się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Zaopatrzenia w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej WSzS Nr 2: www.wss2.pl

Przedmiotem sprzedaży są:

Lp.Nr inwentarzowyNazwa środka trwałego
IlośćRok prod.Wartość początkowa [zł]Wartość wg wyceny [zł]Wysokość wadium [zł]
11/802/2035 3001-0858Tomograf komputerowy OCT STRATUS 300012008155.000,003.000,00300,00
21/802/3196 3807ViAparat USG Vivid I12008214.000,00450,0045,00
31/802/1091Zestaw laparoskopowy STRYKER11995146.497,57375,0037,50
41/802/2903 1884804Aparat USG FALCOM 2101 EXL BK Medical1200865.000,00450,0045,00
51/802/3192 2201Aparat do podaży tlenu azotu PrinterNOX1200999.670,50200,0020,00

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju do dnia 23.01.2023 r., do godz.10 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie – Zdrój

Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego

Nie otwierać przed dniem 23.01.2023 r. przed godz.10ºº .

Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto:

Velo Bank S.A. o/Jastrzębie – Zdrój, nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.

Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 30) w dniu23.01.2023 r. przed godz.11 ºº .

Kontakt w sprawie:

– procedury przetargowej, wizji lokalnej: tel.32 47 84 220, 691 110 616 w godz . 7 ³º-14ºº w dni robocze.

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są poniżej:

Formularz Oferty Przetargowej

Szczegółowe Warunki Przetargu

Wzór Umowa Sprzedaży


Jastrzębie-Zdrój, 23.12.2022 r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Jana Pawła II 7

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na: konkursu ofert na :

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

nr DAG.8.83.40.2.22

Szczegółowe informacje przystąpienia do przetargu udostępnia się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Zaopatrzenia w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej WSzS Nr 2: www.wss2.pl

Przedmiotem sprzedaży są:

Lp.Nr inwentarzowyNazwa środka trwałego
IlośćRok prod.Wartość początkowa [zł]Wartość wg wyceny [zł]Wysokość wadium [zł]
11/802/2035 3001-0858Tomograf komputerowy OCT STRATUS 300012008155.000,006.000,00600,00
21/802/3196 3807ViAparat USG Vivid I12008214.000,00900,0090,00
31/802/1091Zestaw laparoskopowy STRYKER11995146.497,57750,0075,00
41/802/2903 1884804Aparat USG FALCOM 2101 EXL BK Medical1200865.000,00900,0090,00
51/802/3192 2201Aparat do podaży tlenu azotu PrinterNOX1200999.670,50400,0040,00

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju do dnia 09.01.2023 r., do godz.10 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie – Zdrój

Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego

Nie otwierać przed dniem 09.01.2023 r. przed godz.10ºº .

Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto:

Velo Bank S.A. o/Jastrzębie – Zdrój, nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.

Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 30) w dniu09.01.2023 r. przed godz.11 ºº .

Kontakt w sprawie:

– procedury przetargowej, wizji lokalnej: tel.32 47 84 220, 691 110 616 w godz . 7 ³º-14ºº w dni robocze.

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są poniżej:

Formularz oferty Przetargowej RTG

Szczegółowe waunki przetargu RTG

Wzór umowy sprzedaży RTG

Jastrzębie-Zdrój, 09.12.2022 r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Jana Pawła II 7

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na: konkursu ofert na :

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

nr DAG.40.83.1.22

Szczegółowe informacje przystąpienia do przetargu udostępnia się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Zaopatrzenia w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej WSzS Nr 2: www.wss2.pl

Przedmiotem sprzedaży są:

Lp.Nr inwentarzowyNazwa środka trwałego
IlośćRok prod.Wartość początkowa [zł]Wartość wg wyceny [zł]Wysokość wadium [zł]
11/802/2035 3001-0858Tomograf komputerowy OCT STRATUS 300012008155.000,0012.000,001.200,00
21/802/3196 3807ViAparat USG Vivid I12008214.000,001.800,00180,00
31/802/1091Zestaw laparoskopowy STRYKER11995146.497,571.500,00
150,00
41/802/2903 1884804Aparat USG FALCOM 2101 EXL BK Medical1200865.000,001.800,00180,00
51/802/3192 2201Aparat do podaży tlenu azotu PrinterNOX1200999.670,50800,0080,00

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju do dnia 23.12.2022 r., do godz.10 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie – Zdrój

Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego

Nie otwierać przed dniem 23.12.2022 r. przed godz.10ºº .

Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto:

Velo Bank S.A. o/Jastrzębie – Zdrój, nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.

Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 30) w dniu23.12.2022 r. przed godz.11 ºº .

Kontakt w sprawie:

– procedury przetargowej, wizji lokalnej: tel.32 47 84 220, 691 110 616 w godz . 7 ³º-14ºº w dni robocze.

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne są na stronie poniżej:

Formularz oferty Przetargowej RTG

Szczegółowe waunki przetargu RTG

Wzór umowy sprzedaży RTG

Jastrzębie-Zdrój, 05.12.2022 r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Jana Pawła II 7

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na: konkursu ofert na :

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

nr DAG.37.83.3.22

Szczegółowe informacje przystąpienia do przetargu udostępnia się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Zaopatrzenia w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej WSzS Nr 2: www.wss2.pl

Przedmiotem sprzedaży są:

Lp.Nr inwentarzowyNazwa środka trwałego
IlośćRok prod.Wartość początkowa [zł]Wartość wg wyceny [zł]Wysokość wadium [zł]
11/802/1113 01056Aparat RTG Mobilett B1199387.152,69100,0010,00

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie WSS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju do dnia 19.12.2022 r., do godz.10 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie – Zdrój

Konkurs ofert na sprzedaż używanego sprzętu medycznego

Nie otwierać przed dniem 19.12.2022 r. przed godz.10ºº .

Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert na konto:

Velo Bank S.A. o/Jastrzębie – Zdrój, nr konta: 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002.

Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Obsługi Technicznej (XI p., pokój 30) w dniu19.12.2022 r. przed godz.11 ºº .

Kontakt w sprawie:

– procedury przetargowej, wizji lokalnej: tel.32 47 84 220, 691 110 616 w godz . 7 ³º-14ºº w dni robocze.

Szczegółowe „Warunki przystąpienia do przetargu” oraz wzór oferty, oświadczeń i umowy dostępne poniżej:

Formularz oferty Przetargowej RTG

Szczegółowe waunki przetargu RTG

Wzór umowy sprzedaży RTG