Opieka Pediatryczna – komunikat

Informujemy, że Oddział Pediatryczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przyjmuje wszystkie dzieci wymagające hospitalizacji.

W oddziale znajduje się 10 łóżek przeznaczonych dla dzieci cierpiących na COVID-19 w specjalnej, zabezpieczonej i wydzielonej strefie oraz 10 łóżek dla dzieci potrzebujących pomocy z innych przyczyn.

Opiekunowie dzieci proszeni są o korzystanie z izby przyjęć pediatrycznej, tam zostaną poinstruowani o kolejnych krokach.
Można również skontaktować się telefonicznie pod numerem 32 47 84 740 (pediatryczna dyżurka pielęgniarska).

Opieka Pediatryczna