Drugi Dom – opieka dla seniorów

Pomoc seniorom i ich opiekunom „Drugi Dom”

Całodobowa opieka, wyżywienie w przyjaznym otoczeniu – to właśnie oferuje seniorom „Drugi Dom”.  Ośrodek opiekuńczy, zlokalizowany jest w budynku szpitala przy ulicy Krasickiego 21. Jest to przyjazne, w warunkach prawie domowych miejsce całodobowej opieki dla 10 osób niesamodzielnych, w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się nimi.

Takie wsparcie ma na celu wyeliminowanie poczucia osamotnienia, zapewni poczucie bezpieczeństwa, umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb, decydowania o sobie i swoich zainteresowaniach, wpoi nawyki ułatwiające życie codzienne seniorom, co zapobiegnie ich wyobcowaniu i izolacji.

Co więcej, opiekunom podopiecznych Drugiego Domu zapewni czas na odpoczynek, realizację swoich planów życiowych, odciąży psychicznie i fizycznie od stałej opieki nad niesamodzielnym seniorem, co tym samym zmniejszy ich wykluczenie społeczne.

Zgłaszanie kandydatur i informacje szczegółowe informacje

tel: 783 045 200
tel: 32 47 84 508

mail: asiemiaszko@wss2.pl, isamlik@wss2.pl


Formularze zgłoszeniowe

Wniosek – skierowanie do Drugiego Domu [Typ: PDF, Rozmiar: 120KB]

Kwestionariusz zgłoszeniowy [Typ: PDF, Rozmiar: 253KB]

Skala Barthel [Typ: PDF, Rozmiar: 203KB]