Leczenie w UE

Od 1 stycznia 2006 r. formularz E 111 został zastąpiony plastikową Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, uprawniającą do skorzystania z bezpłatnej, dostępnej w ramach systemu ochrony zdrowia, opieki medycznej.

Formularz wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej Śląskiego Oddziału NFZ www.nfz-katowice.pl oraz centrum NFZ https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/ lub bezpośrednio z naszej strony:

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego [Typ: DOC, Rozmiar: 78KB]

Każdy z nas po przyjeździe do innego kraju UE, powinien być traktowany jako obywatel tego kraju. Musimy jednak pamiętać, że każde z państw europejskich ma inaczej zorganizowaną opiekę zdrowotną. Należy np. liczyć się z koniecznością dopłacenia z własnej kieszeni do udzielonej pomocy czy porady medycznej.

Od 1 czerwca 2004roku w większości krajów UE zaczyna obowiązywać Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – w Polsce od 2006 roku i zastąpi ona druk E-111.

Adresy i numery telefonów punktów informacyjnych Śląskiego OW NFZ, w których udzielane są informacje na temat leczenia w Unii Europejskiej:

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ, Katowice
ul. Kossutha 13, tel (32) 200 40 40, 735 19 00
ul. Jankego 15 a tel.(32) 735 05 05

Delegatury Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Bielsko-Biała, ul. Widok 5
tel. (33) 815 01 93,

Częstochowa, ul. Sobieskiego
tel. (34) 324 24 85

Dąbrowa Górnicza, ul. Dąbrowskiego 9a 
tel. (32) 639 02 70

Gliwice, ul. Górnych Wałów 9
tel. (32) 332 47 59

Rybnik, ul. 3 Maja 29
tel.(32) 423 96 21

Pytania na temat świadczeń medycznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej można zadawać także elektronicznie wysyłając e-mail na adres: zdrowieue@nfz-katowice.pl.