Podziękowania dla Fundacji PKO!

Serdeczne podziękowania dla Fundacji PKO! za wsparcie finansowe w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup pulsoksymetrów na oddział pediatryczny.
Pulsoksymetry są bardzo potrzebne aby mali pacjenci mogli walczyć z  infekcją SARS-CoV-2.