Poradnie przyszpitalne na miarę XXI wieku

Niemal 12 mln zł kosztował remont Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Pacjenci obsługiwani są tu w komfortowych warunkach z użyciem najnowocześniejszego sprzętu. Żeby wykonać badania, nie muszą odwiedzać oddziałów znajdujących się w różnych częściach szpitala.

Realia wielu szpitalnych poradni wyglądają tak, że pacjent odwiedza ze skierowaniem oddziały, żeby wykonać na przykład USG czy ściągnąć szwy – mówi Robert Rychel, dyrektor WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. To sytuacja, która jest niekomfortowa zarówno dla pacjenta poradni, jak i pacjentów znajdujących się na oddziałach. Utrudnia też pracę personelu. Dlatego naszym celem było zorganizowanie przyszpitalnych poradni tak, by pacjent obsłużony był w jednym miejscu.

Szybka, kompleksowa i komfortowa obsługa pacjenta jest celem, do którego dążyć będą szpitale, których organem założycielskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – mówi Izabela Domogała, członek zarządu województwa śląskiego. Mam nadzieję, że ta poradnia będzie przykładem wyznaczania nowych standardów opieki zdrowotnej pacjentów mieszkających w naszym regionie.

Inwestycja obejmowała nie tylko remonty pomieszczeń. Dobudowano też nowy segment, w którym mieści się poradnia lekarza rodzinnego oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Sprawniej przebiega system rejestracji, bo rejestracje poszczególnych poradni też znajdują się w jednym miejscu. Pomyślano także o wygodnych poczekalniach dla pacjentów, a osoby mające problem z poruszaniem się, mogą korzystać z wind.

Koniecznością była inwestycja w nowy sprzęt – dodaje dyrektor Robert Rychel. W ramach projektu kupiono między innymi urządzenia za 800 tys. zł. Są wśród nich aparaty USG, KTG, defibrylator czy stół zabiegowy.

Remont zaczął się w kwietniu 2019 i trwał niemal dwa lata. Rok 2020 był szczególny – mówi Robert Rychel. Musieliśmy realizować inwestycje w warunkach epidemii, a mimo to dalej przyjmowaliśmy pacjentów. W czasie pandemii lekarze specjaliści udzielili ponad 40 tys. porad. W znacznej części był to osobisty kontakt z lekarzem, a nie teleporada, dlatego bardzo dziękuję za cierpliwość zarówno pacjentom, jak i personelowi, który stanął na wysokości zadania.

Warto dodać, że rocznie Poradnie Specjalistyczne Przyszpitalne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju rejestrują ponad 70 tysięcy wizyt pacjentów.

Projekt „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” zrealizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt projektu: 11, 8 mln zł, z czego 9,3 mln zł to dofinansowanie unijne, a 1,5 mln zł dołożył zarząd województwa śląskiego.