Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od poniedziałku do piątku 18.00 – 8.00 oraz w dni ustawowo wolne (świąteczne) całodobowo.

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, masz do dyspozycji świadczenia udzielane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczególnie gdy:

  • nagle zachorujesz lub nagle pogorszy się Twój stan zdrowia, ale nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba lekarz skieruje Cię do szpitala.

Dla Dorosłych

Poradnia jest zlokalizowana na parterze w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w sąsiedztwie rejestracji do poradni specjalistycznych przyszpitalnych.

Numer telefonu kontaktowego do rejestracji: 32 47 84 215

Dla Dzieci

Jastrzębie-Zdrój ul. Krasickiego 21, I piętro budynku, wejście jak do Zakładów Opieki Długoterminowej

Numer telefonu kontaktowego do rejestracji: 32 47 59 963