Rejestracja Online - Zarejestruj się

POZ – Lekarz rodzinny

Wybór Lekarza Rodzinnego to bardzo ważna decyzja – powinien on być Twoim pierwszym kontaktem gdy czujesz różnego rodzaju dolegliwości, ale nie tylko wtedy. To on planuje i realizuje kompleksową opiekę medyczną nad pacjentem: przeprowadza wstępne badania, przepisuje niezbędne leki oraz kieruje na konsultacje do lekarzy specjalistów.

Do obowiązków lekarza POZ należy również prowadzenie edukacji prozdrowotnej – to właśnie u niego możesz uzyskać poradę jak prawidłowo dbać o nasze zdrowie, jak komponować swoją dietę, czego unikać, a na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Prowadzi on również działania profilaktyczne, dzięki którym możemy uniknąć nie tylko z pozoru niegroźnych chorób, ale również poważnych konsekwencji schorzeń, które sami byśmy wykryli dopiero w momencie gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia.

ZACHĘCAMY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI WYBORU PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTRYCZNYM NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Deklaracja do pobrania

Deklaracje można również otrzymać:

 • W Punkcie Informacyjnym Szpitala (wejście główne budynku)
 • W Izbie Przyjęć

Numer telefonu do rejestracji: 32 47 84 215

Poradnia jest zlokalizowana na parterze w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w sąsiedztwie rejestracji do poradni specjalistycznych przyszpitalnych.

Informacja dla pacjenta

Jeżeli potrzebujesz skierowania czy recepty na stałe leki możesz wysłać informację również drogą mailową. W wiadomości napisz swoje dane – imię nazwisko i  rok urodzenia, oraz czego oczekujesz. Nasz adres e-mail: poz@wss2.pl

Teleporady

Korzystasz z teleporady, gdy:

 1.  Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 2. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 3. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 4. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza?

 1. zalecenia
 2. e-zwolnienie
 3. e-skierowanie
 4. zlecenie na test na koronawirusa
 5. e-receptę
 6. sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

W jaki sposób zarejestrować się na teleporadę ?

Aby zarejestrować się na teleporadę zadzwoń pod numer 32 47 84 215.
Pielęgniarka zapisuje termin dogodny dla chorego, bądź wolny i do właściwego lekarza. Poinformuje Cię również o sposobie nawiązania kontaktu i prosi o podanie numeru telefonu, na który lekarz ma oddzwonić.

Jak przebiega teleporada?

Lekarz w ustalonym terminie zadzwoni do Ciebie na podany podczas rejestracji numer telefonu, zweryfikuje Twoją tożsamość. Jeżeli pacjent nie odbiera połączenia, po trzykrotnej próbie następuje anulowanie wizyty.
Dzięki teleporadzie w bezpieczny sposób skontaktujesz się z lekarzem, który postawi diagnozę, wystawi e-receptę lub e-zwolnienie. Wszystko to bez wychodzenia z domu.

Czy możliwy jest kontakt osobisty?

Jeżeli w trakcie rozmowy lekarz zdecyduje, że konieczne jest osobiste wykonanie badania, zostanie ustalony termin wizyty w poradni.

W jaki sposób zrealizować e-receptę?

Wystawania przez lekarza e-recepta posiada swój indywidualny kod. Po przeprowadzonej teleporadzie, zadzwoń i zapytaj  o kod recepty jeżeli lekarz Ci go nie podał. Dokonując zakupu w aptece zostaniesz poproszony o podanie swojego numeru pesel i indywidualnego kodu recepty.

Jeżeli potrzebujesz skierowania czy recepty na stałe leki możesz wysłać informację również drogą mailową. W wiadomości napisz swoje dane – imię nazwisko i  rok urodzenia, oraz czego oczekujesz. Nasz adres e-mail: poz@wss2.pl

Informacja o programach edukacyjnych

Informujemy, że POZ w Wojewódzki Szpitalu Specjalistycznym Nr2 w Jastrzębiu-Zdroju, prowadzi programy edukacyjne dla pacjentów w zakresie: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, przetrwałego migotania przedsionków, przewlekłej niewydolności nerek, dny moczanowej. Wszystkich zainteresowanych rozszerzeniem wiedzy w zakresie leczenia wymienionych wyżej chorób, zapobiegania ich powikłaniom. Zapraszamy na wizyty do lekarza i pielęgniarek.

Harmonogram wizyt edukacyjnych

Poniedziałki od 15.00-17.00-edukacja pacjentów z cukrzycą.
Wtorek od 15.00-17.00-edukacja pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
Środa od 13.00-15.00-edukacja pacjentów z nadciśnieniem.
Czwartek od 16.00-17.00-edukacja pacjentów z migotaniem przedsionków.
Piątek od 13.00-15.00-edukacja pacjentów z dną moczanową.

Informacje o poradach telefonicznych

Informujemy, że w naszym Szpitalu istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w godzinach pracy lekarzy tj. codziennie od godz.11.00-12.00.pod numerem telefonu 324784215, dla pacjentów zdeklarowanych.

Informacje o wizytach domowych

Informujemy, że lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizuje wizyty w domu pacjenta. Zapisy na wizyty prowadzi Rejestracja Przychodni. Zgłoszenie może mieć formę telefoniczną lub za pośrednictwem osób trzecich. Pielęgniarka informuje lekarza o zgłoszeniu, a lekarz podejmuje decyzję o terminie wizyty.

Warunkiem realizacji wizyty jest istnienie klinicznych wskazań do wizyty domowej, między innymi: ciężki stan pacjenta lub stan, w którym dojazd do Przychodni jest niewskazany z uwagi na możliwość pogorszenia stanu zdrowia, podeszły wiek i schorzenia uniemożliwiające dotarcie do Przychodni, inne sytuacje uzgodnione z lekarzem.
Warunkiem realizacji wizyty jest również zamieszkanie w Jastrzębiu lub okolicy.

Program profilaktyki pierwotnej w cukrzycy

Program profilaktyki pierwotnej w cukrzycy w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej naszego szpitala. Proponujemy bezpłatne badania profilaktyczne skierowane do osób w wieku powyżej 60 roku życia, które nie miały do tej pory stwierdzonej cukrzycy oraz są pacjentami Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej naszego Szpitala. Badania te obejmują:

 •  oznaczenie glikemii przygodnej
 •  pomiar wskaźnika masy BMI
 •  pomiar wskaźnika talia-biodra(WHR)
 •  pomiar RR ocena wykrytych przewlekłych powikłań cukrzycy
 •  oznaczenie hemoglobiny glikowanej u pacjentów z wynikiem glikemii >200mg/l
 •  konsultacje lekarskie porady dietetyka porady psychologa w zakresie radzenia sobie z chorobą.
 •  Celem tego programu jest podnoszenie świadomości i zwiększenie wiedzy z zakresu występowania cukrzycy wśród osób powyżej 60 roku życia.

Wiecej informacji uzyskasz pod numerem: 32 47 84 215