Poradnia Otolaryngologiczna

Harmonogram pracy poradni

Poradnia czynna we wtorek, środę, czwartek.

Rejestracja Online - Zarejestruj się

Rejestracja telefoniczna

Telefon: +48 32 47 84 265

Lekarze

lek. Renata Banaś – Samson – specjalista w dziedzinie otolaryngologii
lek. dr n. med. Marek Wróbel – specjalista w dziedzinie otolaryngologii

Charakterystyka poradni

W Poradni Otolaryngologicznej udzielane są świadczenia medyczne z zakresu laryngologii z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostyczno – terapeutycznych. Pacjenci mają możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych (USG z możliwością wykonywania badań dopplerowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego) oraz badań audiometrycznych, bakteriologicznych, mykologicznych – wymazy z nosa i gardła. W zakresie procedur medycznych ustalane są wskazania do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji i kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych. Porad i konsultacji udzielają lekarze specjaliści z Oddziału Otolaryngologii, którzy doświadczenie zawodowe zdobywali w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych. W zakresie procedur medycznych ustalane są wskazania do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji i kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych. Rocznie w Poradni Otolaryngologicznej udzielanych jest ponad 4100 porad.