Poszukujemy lekarza do pracy w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU – ZDROJU poszukuje do pracy w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH.

Wymagania:

  • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
  • dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji
  • dyplom lekarza

Oferujemy:

  • bardzo atrakcyjne zarobki
  • stabilność zatrudnienia
  • możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
  • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
  • możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny,
44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7

email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”