Poszukujemy lekarza do pracy w Stacji Dializ oraz Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU – ZDROJU poszukuje do pracy w Stacji Dializ oraz Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu: NEFROLOGII lub CHORÓB WEWNĘTRZNYCH.

Wymagania:

  •  dyplom lekarza
  •  aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
  •  dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:

  •  bardzo atrakcyjne zarobki
  •  stabilność zatrudnienia
  •  możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
  •  pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
  •  możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny,

44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7

email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”