Praca w Zakładach Opieki Długoterminowej

Pilnie poszukujemy personelu pielęgniarskiego i opiekunów medycznych do pracy w Zakładach Opieki Długoterminowej. Zachęcamy osoby chętne do pracy w ramach umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę lub umowy zlecenie. Oferujemy ze swojej strony dobrą, konstruktywną współpracę z naszym personelem o najczęściej wieloletnim doświadczeniu, w spokojnej, koleżeńskiej atmosferze.

Zapraszamy do skorzystania z oferty pracy i zapoznania się ze szczegółami. Więcej informacji można uzyskać u Pielęgniarki Koordynującej Ewy Lenart (tel. 0-32 47 599 94).

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres mailowy szpital@wss2.pl lub bezpiśrednio do szpitala adres:

Dział Personalny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Pielęgniarki WSS2 w Jastrzębiu-Zdroju