Informacja

Przyjmowanie stron w sprawie realizacji praktyk pielęgniarek i położnych:
wtorek 7:25-9:00
czwartek 12:00-14:00

Od dnia 07.04.2021 r. WSS Nr 2 wznawia możliwość realizacji praktyk dla pielęgniarek i położnych. W związku tym osoby zainteresowane proszone są o ustalenie terminu rozpoczęcia praktyk z bezpośrednio opiekunem praktyk – pielęgniarką oddziałową. Wymagane jest, aby przed rozpoczęciem praktyk uzupełnione zostały wszystkie wymagane dokumenty.

Jak rozpocząć praktyki w WSS Nr 2

  1. Osoby zainteresowane rozpoczęciem praktyk kierują na adres szpital@wss2.pl podanie o praktyki zgodnie z wzorem z  załącznika nr 1 (poniżej do pobrania).
  2. Po pozytywnym zaopiniowaniu podania Naczelna Pielęgniarka kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z osobami zainteresowanymi podjęciem praktyk.
  3. Odpowiedź na podanie w formie skanu przesłana zostaje na adres poczty elektronicznej osoby zainteresowanej.
  4. Odpowiedz pozytywna uprawnia osobę zainteresowaną do rozpoczęcia procedury na swojej uczelni.

Szczegółowych informacji w zakresie praktyk w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa udziela Naczelna Pielęgniarka, Adriana Pawlas. Nr tel.:  (32) 478 45 30.

W celu skontaktowania się w sprawie praktyk lekarskich  prosimy o telefon pod numer (32) 478 42 04 (Biuro Organizacji i Audytu Wewnętrznego)

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie nr 146/2023

Zarządzenie nr 91 [Typ: PDF, Rozmiar: 179KB]

Zarządzenie nr 156 [Typ: PDF, Rozmiar: 712KB]

Załącznik Nr 1 – Wniosek [Typ: DOC, Rozmiar: 14KB]

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie [Typ: DOC, Rozmiar: 15KB]

Dokumentacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej [Typ: PDF, Rozmiar: 2MB]

Szkolenie wstępne – profilaktyka zakażeń szpitalnych [Typ: PDF, Rozmiar: 337KB]

Szkolenie wstępne – BHP [Typ: PDF, Rozmiar: 68KB]

Polityka Bezpieczeństwa Informacji – ochrona danych osobowych [Typ: PDF, Rozmiar: 232KB]

Procedura zgłaszania incydentu [Typ: PDF, Rozmiar: 85KB]

Procedura przeprowadzania ankiet [Typ: PDF, Rozmiar: 91KB]

Załącznik Nr 3 – Cennik praktyki

Załącznik Nr 4 – Umowa