Projekt transgranicznej współpracy szpitali dobiega końca

Jest to pierwszy tak duży, inwestycyjny projekt na pograniczu polsko-czeskim dotyczący nowatorskiego współdziałania szpitali po obu stronach granic, którego celem było zwiększenie intensywności współpracy obu partnerów w regionie przygranicznym z naciskiem na rozwój systemów informacyjnych wykorzystywanych w służbie zdrowia. Po obu stronach zaangażowało się wielu lekarzy, pielęgniarek, którzy nabyli cennego doświadczenia i wiedzy.

Centrum Traumatologii FN w Ostrawie czeskiego szpitala biorącego udział w projekcie,  jest największą kompleksową placówką zajmującą się urazami wielonarządowymi w regionie. Odległość drogowa pomiędzy FNO a WSS Nr 2 wynosi tylko 50 km. Wszystko to miało istotny wpływ na możliwości wdrożenia i pomyślnego zakończenia opisywanego projektu, w którym partnerem wiodącym był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Liczne konferencje, które się odbyły pozwoliły na wymianę doświadczeń, udało nam się dokonać transmisji  „ na żywo” z  zabiegów takich jak embolizacja tętniaka, czy artroskopia barku.  To było możliwe dzięki zakupionemu sprzętowi audio-wideo,  który pozwala na bezpieczną  wymianę informacji klinicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami – mówi Artur Ploch, lekarz zarządzający oddziałem chirurgii ogólnej WSS Nr 2

Sukcesem przedsięwzięcia  jest podwyższenie poziomu współpracy, efektywności leczenia pacjentów i podniesienia kwalifikacji kadry w zakresie medycyny katastrof  w kontekście nastania w czasie realizacji projektu światowej pandemii koronawirusa, która mocno dotknęła zarówno Polskę jak i Republikę Czeską. Ich konsekwencją jest lepsze przygotowanie obu placówek do prowadzenia i dalszego rozwoju współpracy transgranicznej oraz wymiany doświadczeń w zakresie medycyny katastrof w nowej epidemicznej rzeczywistości.

W dobie otwierania i poszerzania oddziałów covidowych, wdrażania nowych rozwiązań funkcjonowania szpitali, sposobów przyjmowania czy informowania pacjentów jeszcze bardziej niż wcześniej, potrzebne jest szybkie i efektywne działanie obu placówek, rozwój technologiczny i silna płaszczyzna funkcjonowania –  podsumowała Iwona Samlik, koordynator projektu.