Są efekty inwestycji w energooszczędne projekty w jastrzębskim szpitalu

4,5 mln zł kosztowały dwa energooszczędne projekty w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wydatki na media spadły o ponad ćwierć miliona złotych rocznie.

Dla przykładu, w 2012 roku opłata za wodę, gaz, prąd wynosiła ok 3 mln zł.  Niemniej w jastrzębskiej placówce stale trwa walka o poprawę w obszarze gospodarki energetycznej – ocieplono sporą cześć budynków, zastosowano odnawialne źródła energii czyli pompy ciepła oraz widoczne na dachu bloku łóżkowego kolektory słoneczne . Dzięki temu, pomimo stale rosnących cen za media rokrocznie udaje się zaoszczędzić ponad ćwierć miliona złotych.

Szukając nowych rozwiązań podjęliśmy się realizacji dwóch ważnych projektów finansowanych z środków unijnych oraz budżetu województwa śląskiego, zakładających termomodernizację budynku kuchni oraz zabudowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji – mówi Maria Zawada, zastępca dyrektora d/s ekonomiczno-finansowych.  To oznacza kolejny, duży krok w stronę niezawodności i tańszej energii.

Będąca w złym stanie technicznym część  szpitala, w której znajdują się między innymi  pomieszczenia kuchni szpitalnej, wymagała gruntownego remontu, który rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku.

Termomodernizacja tej części szpitala obejmowała remont kotłowni parowej, która zyskała nowe kotły, armaturę i orurowanie, zostały docieplone ściany budynku, naprawiony został dach oraz wymieniono okna i drzwi. – mówi Eugeniusz Klapuch,  zastępca dyrektora ds. technicznych. Poza widoczną na pierwszy rzut oka estetyką miejsca, zwiększyła się również efektywność energetyczna oraz wykorzystanie pomieszczeń, które z powodu złego stanu technicznego zostały wyłączone z użycia.

Systemy wysokosprawnej kogeneracji zainstalowane w Szpitalu są przeznaczone do produkcji ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz częściowo do wytwarzania energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest niezawodność, oszczędność kosztów zakupu energii elektrycznej i pozytywny efekt środowiskowy ze względu na niską emisję CO2.

Szacujemy, że  roczne zmniejszenie wydatków na ciepło dla potrzeb ciepłej wody użytkowej może osiągnąć  22 000 zł,  a roczne zmniejszenie wydatków za energię elektryczną to nawet 239 000 zł, co razem daje oszczędność ponad 261 000 zł –dodaje dyrektor Maria Zawada.

Szpital planuje dalszy rozwój energooszczędnego programu. Zaplanowane zostało wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku głównym oraz przy ul. Krasickiego gdzie mieszczą się zakłady opieki długoterminowej oraz wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED.

Całkowity koszt projektu „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7” to 1 554 105,00 zł z czego 1 166 372,00 zł to dofinansowanie unijne a 196 271,00 zł to dotacja z budżetu województwa śląskiego.

Natomiast „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7- termomodernizacja budynku kuchni” to projekt o całkowitym koszcie 2 973 925,91 zł, gdzie  1 854 814,79 zł to środki unijne a 319 064,00 zł dołożył zarząd województwa śląskiego.