Specjalizacje lekarskie

Kontakt w sprawie specjalizacji lekarskich:


Dział Rozwoju Kadr Medycznych (I piętro, pok A4)
tel: 783 045 200 / 32 47 84 536
e-mail: dzialrozwoju@wss2.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jest jednostką uprawniona przez Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w 15 dziedzinach:

DZIEDZINA MEDYCYNYKOMÓRKA ORGANIZACYJNALICZBA
MIEJSC
SZKOLENIOWYCH
LICZBA
WOLNYCH
MIEJSC
SZKOLENIOWYCH
anestezjologia i intensywna terapiaOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii105
chirurgia ogólnaOddział Chirurgiczny Ogólny41
chirurgia stomatologicznaPoradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej20
choroby wewnętrzneOddział Nefrologiczno-Wewnętrzny
Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny
9
9
1
6
kardiologiaOddział Kardiologiczny20
neonatologiaOddział Neonatologiczny31
neurochirurgiaOddział Neurochirurgiczny20
neurologiaOddział Neurologii117
okulistykaOddział Okulistyki93
ortopedia i traumatologia narządu ruchuOddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej30
pediatriaOddział Pediatryczny90
położnictwo i ginekologiaOddział Położniczo-Ginekologiczny32
radiologia i diagnostyka obrazowaZakład Diagnostyki Obrazowej90
rehabilitacja medycznaOddział Rehabilitacji21
urologiaOddział Urologii i Onkologii Urologicznej41