Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7

Nazwa projektu:
Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7.

Cel projektu:
Celem Projektu jest zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej kupowanej z sieci energetycznych poprzez własną produkcję energii z instalacji wysokosprawnej kogeneracji, zmniejszenie zużycia energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych, tym samym ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Opis projektu:
Przedmiotem Projektu jest zabudowa w istniejącym pomieszczeniu WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7 trzech agregatów kogeneracyjnych zasilanych gazem do produkcji energii elektrycznej wyłącznie dla potrzeb Szpitala oraz energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Zakres obejmuje również niezbędne instalacje wewnętrzne do zasilania kogeneratorów i odbioru energii elektrycznej i cieplnej takie jak instalacje elektryczne, gazu, cieplne. Instalacja kogeneracji umożliwi uzyskanie,   co najmniej 115 kW mocy cieplnej oraz nie mniej niż 60 kW mocy elektrycznej w sposób ciągły z płynną regulacją.

Termin realizacji : 2020-02-11 – 2020-12-30

Całkowita wartość projektu : 1 377 354,00 zł

Wartość dofinansowania : 1 170 750,90 zł