„Drugi Dom” – utworzenie miejsc krótkookresowego, całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

WND -RPSL.09.02.05-24-05H2/18

Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych 60+ oraz ich opiekunów poprzez stworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Krasickiego 21 ośrodka „Drugi Dom”.
Będzie to przyjazne i bezpieczne miejsce miesięcznego pobytu 10 osób niesamodzielnych 60+ w warunkach prawie domowych, z usługami rehabilitacyjno-terapeutycznymi.
Dla opiekunów faktycznych to miesiąc na odpoczynek i nabranie sił na dalsze miesiące opieki.

Opis projektu:
Dla osób niesamodzielnych 60+ największą wartością jest zdrowie i niezależność życiowa. Kiedy osoby stają się niesamodzielne wymagają odpowiedniej opieki medycznej dostosowanej do ich potrzeb i rodzaju schorzeń.
Miesięczny pobyt osób niesamodzielnych 60+ w „Drugim Domu” poprzez usprawnienie ruchowe, wsparcie rehabilitacyjne, terapeutyczne i psychologiczne wyeliminuje poczucie osamotnienia i negacji, zapewni poczucie bezpieczeństwa, umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb, decydowania o sobie i swoich zainteresowaniach ale też wpoi nawyki ułatwiające życie codzienne seniorom, co zapobiegnie ich wyobcowaniu i izolacji.

Opieka nad osobami niesamodzielnymi 60+ to bardzo trudne wyzwanie, całkowicie zmieniające życie opiekunów. Dla opiekunów faktycznych będzie to czas realizowania swoich planów życiowych, odciążenia psychicznego i fizycznego od stałej opieki nad niesamodzielnym seniorem, co tym samym zmniejszy ich wykluczenie społeczne.

Termin realizacji: 01.01.2020r. – 31.03.2022r.

Wydatki kwalifikowalne – 2 144 535,64 zł

Wartość dofinansowania UE – 1 822 855,29 zł

Dokumenty do pobrania: