Działania w WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2 i skutecznego leczenia chorych zainfekowanych koronawirusem

Nazwa projektu:
Działania w WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2 i skutecznego leczenia chorych zainfekowanych koronawirusem

Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju warunków do zapobiegania i skutecznego leczenia choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest stworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju warunków do zapobiegania i skutecznego leczenia choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Projekt zakłada stworzenie 18 stanowisk intensywnej opieki medycznej dla pacjentów zainfekowanych koronawirusem w dwóch wydzielonych strefach z wejściem przez śluzę, wyposażonych w urządzenia i sprzęt medyczny (m.in. respiratory, kardiomonitory,wózki reanimacyjne, defibrylatory, pompy infuzyjne, przewoźne aparaty EKG,RTG).

W ramach projektu Centralna Sterylizatornia Szpitala zostanie wyposażona w urządzenia do mycia i dezynfekcji narzędzi. Zakupione zostaną również środki dezynfekcyjnew ilościach zapewniających powszechną dostępność.

Termin realizacji: 30.04.2020r. – 15.10.2021r.

Wartość całkowita projektu: 7 590 014,16 zł

Dofinansowanie całkowite: 7 210 513,47 zł

Dofinansowanie UE: 6 451 512,06 zł