Informacje na temat programu znajdują się na stronie Inwestycji.