Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7

Nazwa projektu:
Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7.

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7 poprzez termomodernizację budynku kuchni ( docieplenie ścian, dachów, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej ) oraz modernizację kotłowni parowej ( zabudowę nowych kotłów, wymianę armatury i orurowania) .

Opis projektu:
Projekt jest kontynuacją prowadzonej przez WSS Nr 2 działalności w celu zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz uzupełnieniem zrealizowanego już projektu „Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła”.
Kompleksowość w/w działań to skuteczne rozwiązanie energooszczędne, które przyczyni się do spadku zanieczyszczenia powietrza powstałego w następstwie tzw. niskiej emisji.

Termin realizacji: 26.09.2018r. – 30.12.2020r.

Wartość całkowita projektu: 2 973 925,91 zł      

Koszty kwalifikowane: 2 182 135,05 zł

Dofinansowanie UE: 1 854 814,79 zł