Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu

Cele projektu:
Celem projektu jest wzrost dostępności i poprawa jakości świadczonych usług, związanych z chorobami układu kostno-stawowo-mięśniowego, poprzez modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Urazowo-Ortopedycznego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Opis projektu:
Przedmiotem Projektu jest przebudowa i doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju dotyczącego Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Projekt zakłada wyposażenie pracowni w nowe urządzenia między innymi: aparat USG, aparat EKG, monitor parametrów życiowych pacjenta. W ramach przebudowy Oddziału Urazowo-Ortopedycznego wykonane zostaną pokoje zabiegowe oraz sale chorych. Wyposażenie oddziału stanowić będzie m.in.: stół zabiegowy, łóżka ortopedyczne, łóżko na O.I.T, urządzenia chłodnicze, meble medyczne.
Projekt został ujęty w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Śląskiego na liście przedsięwzięć priorytetowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Śląskiego.

Termin realizacji 03.09.2018 – 31.01.2020

Wartość projektu – 9 367 594,03 zł

Koszty kwalifikowane – 3 356 511,33 zł

Dofinansowanie UE – 2 254 511,33 zł

Dotacja celowa Województwa Śląskiego – 1 072 899,00 zł