Szkoła Świadomego Rodzicielstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

WND-RPSL.09.02.06-24-075E/17

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest:

 1. wypracowanie metodyki postępowania okołoporodowego ( kompleksowość działań w opiece nad matką i dzieckiem – od okresu przed ciążą, przez ciążę, poród, połóg),
 2. opracowanie standardów nowoczesnych metod opieki okołoporodowyej ( np. muzykoterapia, trening laktacyjny itp.),
 3. właściwego zarządzanie emocjami oraz poziomem empatii w zawodzie lekarza.

Jako cel projektu definiuje się także zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności umożliwiających przejście przez proces ciąży, porodu i połogu w sposób możliwie komfortowy i satysfakcjonujący.

Opis projektu:
Dzięki realizacji projektu zorganizowana została Szkoła Świadomego Rodzicielstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Podjęte działania edukacyjno-informacyjne, które będą realizowane w ramach programu ułatwią kobietom prawidłowe postępowanie w trakcie przygotowań do ciąży, porodu i połogu, co w bezpośredni sposób spowoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz satysfakcji z macierzyństwa. Z roku na rok zwiększa się liczba kobiet w ciąży, które uczęszczają do szkół rodzenia. Niemal na stałe wpisały się one w działania profilaktyczne współczesnego położnictwa. W związku z powyższym Szpital w Jastrzębiu-Zdroju spełniając oczekiwania społeczności podejmuje się realizacji świadczenia.

Termin realizacji – 1.09.2018 r. – 31.12.2020 r.

Wydatki kwalifikowalne – 149 865,50 zł

Wartość dofinansowania UE – 127 385,67 zł

Szkoła Świadomego Rodzenia
 • UDZIAŁ W KURSIE JEST BEZPŁATNY
 • ZAPISY JUŻ OD 20 TYGODNIA CIĄŻY
 • KURS OBEJMUJE 10 SPOTKAŃ, CZAS TRWANIA KURSU 2 -3 MIESIĘCE
 • ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ 1-2 RAZY W TYGODNIU OD 1.09.2018 r.
 • RODZICE OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UKOŃCZENIA ZAJĘĆ

ZAJĘCIA Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA DO PORODU, OPIEKI NAD NOWORODKIEM, ODŻYWIANIA, KARMIENIA NATURALNEGO, SZEROKO POJĘTEGO PRZYGOTOWANIA DO RODZICIELSTWA PROWADZI WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA MEDYCZNA

Tematy zajęć:

 1. Standard opieki okołoporodowej, czyli jak powinien postępować personel medyczny i co jest ważne dla malucha bezpośrednio po porodzie. Możliwość obejrzenia bloku porodowego.
 2. Zajęcia relaksacyjne i ogólnousprawniające dla kobiet ciężarnych z elementami tańca i yogi. Terapia zajęciowa, muzykoterapia, aromaterapia w okresie okołoporodowym.
 3. Zasady zdrowego stylu życia, odżywianie w okresie ciąży i w połogu, programowanie żywieniowe.
 4. Komunikacja prenatalna, czyli jak porozumieć się przed narodzinami.
 5. Seksualność kobiety w ciąży.
 6. Wszystko o porodzie, metody łagodzenia bólu porodowego, poród rodzinny, pozycje wertykalne, medykalizacja czy zaufanie naturze?
 7. Wskazania do operacyjnego ukończenia ciąży, czyli wszystko o cięciu cesarskim.
 8. Badanie noworodka po porodzie, skala Apgar, badania przesiewowe, najnowsze doniesienia medyczne o szczepieniach.
 9. Chustonoszenie i elementy masażu Shantala.
 10. Karmienie naturalne noworodka, korzyści, problemy laktacyjne.
 11. Pielęgnacja noworodka.
 12. Baby blues, depresja poporodowa, potrzebna pomoc.
 13. Jak rozpoznać objawy rozpoczynającego się porodu? Co zabrać ze sobą do szpitala?
 14. Przygotowanie Planu porodu, czyli wyrażone na piśmie oczekiwanie kobiety wobec porodu.
 15. Indywidualne konsultacje i zajęcia dla osób wymagających szczególnej opieki medycznej.

Ulotka do pobrania [Typ: PDF, Rozmiar: 2MB]

Szkolenie 13 grudnia 2018

W ramach realizacji projektu, 13 grudnia 2018 roku odbyło się szkolenie w zakresie karmienia piersią i  standardów opieki okołoporodowej pt. „Nowe trendy w opiece okołoporodowe i laktacji”. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób – lekarze, położne i pielęgniarki z oddziałów neonatologicznego, położniczo-ginekologicznego oraz POZ.

Barbara Gardyjas – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego –  omówiła standardy opieki okołoporodowej związanej z nowelizacją rozporządzenia oraz  obowiązki i odpowiedzialność personelu medycznego.

Joanna Fajdek – Certyfikowany Doradca Laktacyjny – zaprezentowała mity dotyczące laktacji i sposób rozwiazywania problemów w tym temacie. Z Anną Krachało i Natalią Świtacz- Kaźmierczak przeanalizowano pozytywny wpływ stosowania elementów yogi, aromatoterapii i muzykoterapii na kobiety w ciąży.