Zintegrowany system wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Informacje na temat programu znajdują się na stronie Inwestycji.