Świąteczny Koncert

Młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu-Zroju, której dyrektorem jest dr hab Stanisław Śmietana, odwiedziła niedawno pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Usłyszeliśmy piękne kolędy w wykonaniu muzyków – była wielka radość i łzy wzruszenia naszych pacjentów.

Szczególne podziękowania dla Pani Ireny Sulikowskiej za organizację tego pięknego wydarzenia i serce wkładane w pracę na rzecz Szpitala.
Dziękujemy za serce i życzymy wszystkim zaangażowanym w akcję Szczęśliwego Nowego Roku 2020!