Szpital dostał prawie 4 mln zł dofinansowania

Już niebawem rozpocznie się remont oddziału neurochirurgii. Szpital dostał prawie 4 mln zł dofinansowania.

Prawie 4 mln złotych – to kwota jaką nasz szpital otrzymał na inwestycje. Zdecydowana większość tych środków bo 2,8 mln zł  pochodzi z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ponad 1, 1 mln zł dołożyły władze województwa, sam szpital wyasygnował na ten cel 72 tys. Tym samym nasza placówka została zaliczona do elitarnego grona zaledwie kilku  śląskich szpitali, które zostały objęte wsparciem inwestycyjnym.

– 19 mln zł które trafiło do szpitali z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoli jeszcze bardziej wzmocnić placówki w trudnym czasie walki z pandemią. Troska o pacjentów to troska o rozwój infrastruktury medycznej, dlatego konieczne są inwestycje- podsumował marszałek Jakub Chełstowski.

– To poważne wsparcie finansowe dla szpitala, ukierunkowane przede wszystkim na poprawę warunków pobytu pacjentów w Oddziale Neurochirurgii naszego szpitala. Należy podkreślić, że ten oddział świadczy usługi na najwyższym możliwym poziomie i bardzo prężenie się rozwija. Jestem wdzięczny posłowi Grzegorzowi Matusiakowi oraz zarządowi województwa śląskiego na czele którego stoi marszałek Jakub Chełstowski  za wsparcie i pomoc w realizacji naszych planów inwestycyjnych – podkreślił Robert Rychel, dyrektor szpitala.

– Pozyskane środki pieniężne są niezbędne i bardzo ważne dla oddziału ze względu na fakt wykonania gruntownego i kompleksowego remontu całego oddziału  przede wszystkim po to aby zwiększyć komfort pobytu pacjentów  – oświadczył Lekarz Zarządzający Tomasz Wysokiński

– Dzięki dofinansowaniu oprócz poprawy warunków pobytu pacjentów poprawi się bezpieczeństwo i komfort pracy całego personelu medycznego – powiedziała Pielęgniarka Oddziałowa Jolanta Karakuła  

Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli zrealizować jedną z poważniejszych inwestycji ostatnich lat. Za kwotę blisko 4 mln złotych zostanie nie tylko przebudowany, ale także doposażony oddział neurochirurgii.

– Te środki pozwolą na dalszy rozwój technologiczny szpitala a to bezpośrednio będzie miało wpływ na jakość usług medycznych czyli komfort i jakość leczenia pacjentów nie tylko z Jastrzębia , ale regionu. – powiedział poseł Grzegorz Matusiak.

Procedura związana z rozpoczęciem robót budowlanych będzie wdrożona najszybciej możliwie. O przebiegu remontu będziemy informować na bieżąco. Zapewniamy, że prace zostaną  zorganizowanie w taki sposób, aby możliwie w najmniejszym stopniu wpłynęły na funkcjonowanie oddziału neurochirurgii.