Urząd Marszałkowski w Katowicach opublikował wyniki głosowania w III edycji budżetu obywatelskiego

Listę zadań do realizacji w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zatwierdził Zarząd Województwa Śląskiego. Znajduje się na niej 38 zadań na łączną kwotę prawie 10 milionów złotych. Realizowane będzie 8 zadań w puli EKO na łączną kwotę 4.924.152,00 zł, 28 zadań w puli REGIO na łączną kwotę 4.862.402,00 zł.

W naszym podregionie, obejmującym również Rybnik i Żory (oraz powiaty  mikołowski, raciborski, rybnicki i wodzisławski) najwięcej głosów zdobył nasz projekt –  budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej.

To dzięki  zaangażowaniu Przyjaciół szpitala i Personelu udało nam się zdobyć finansowanie w kwocie 324 796,00 zł. Serdecznie dziękujemy za każdy oddany głos!