29 MARCA 2024 ROKU (PIĄTEK) JEST DLA NAS DNIEM WOLNYM OD PRACY

POWYŻSZE DOTYCZY OBSZARU  OPIEKI AMBULATORYJNEJ ORAZ ADMINISTRACJI SZPITALA

W POZOSTAŁYM ZAKRESIE… DZIAŁAMY