Uwaga – kolejne zmiany organizacyjne – wejście główne i boczne do szpitala

Od dnia 1 października wejście boczne do szpitala od strony Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych będzie wejściem dla pacjentów:

  •  Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych
  •  Pracowni Fizjoterapii i rehabilitacji dziennej
  •  Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej – lekarz rodzinny i nocna i świąteczna opieka
  •  Zakładu Diagnostyki Obrazowej – RTG, tomograf, rezonans, USG
  •  Laboratorium Diagnostyka (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 12:00)

Pacjenci wchodzący na teren szpitala poddawani są w godzinach od 7.00 do 14.35 wstępnej kwalifikacji – kontrola pomiaru temperatury, weryfikacja w oparciu o listy osób zaplanowanych do przyjęciu na dany dzień, oznakowaniu opaską.

Po godzinie 14.35 należy użyć domofonu. Domofon dotyczy tylko Poradni POZ i NiŚOZ.

Od dnia 5 października wejście główne do szpitala będzie udostępnione wyłącznie dla pacjentów:

  •  Pakietu onkologicznego  – w godzinach umówionych przez koordynatora
  •  Odbierających dokumentację medyczną z oddziałów szpitalnych (wyniki badań, wypisy itp.)
  •  Odbierających kserokopię dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego.

Odbiór dokumentacji medycznej również odbywa się przy wyznaczonych stanowiskach przy wejściu głównym, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu szczegółów z pacjentami.