Centralna Sterylizatornia

Kierownik Centralnej Sterylizatorni

Pełnomocnik ds. Jakości
mgr Agnieszka Gilga 
+48 32 47 84 407 
e-mail: sterylizacja@wss2.pl

Telefony

+48 32 47 84 398 Centralna Sterylizacja
+48 32 47 84 298 Dyżurka personelu
+48 32 47 84 401 Sterylizatory

Agnieszka Gilga

Charakterystyka oddziału:

Centralna Sterylizacja usytuowana jest na I piętrze w części niskiej Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, bezpośrednio pod Blokiem Operacyjnym. Składa się z trzech stref:

 • Strefy Brudnej – w której następuje mycie i dezynfekcja narzędzi i wyrobów medycznych,
 • Strefy Czystej – w której następuje pakietowanie i sterylizacja narzędzi i wyrobów medycznych,
 • Strefy Sterylnej – w której magazynuje się materiał medyczny, sterylny.

Oddział posiada:

 • sterylizator niskotemperaturowy na 100% tlenek etylenu 3M Steri-Vac 5XL firmy 3M,
 • komorę aeracyjną do tlenku etylenu firmy 3M,
 • 2 sterylizatory wysokotemperaturowe Selektomat PL firmy MMM,
 • 2 myjnie dezynfektory do mycia narzędzi chirurgicznych Uniclean firmy MMM
 • Myjnię dezynfektor do mycia pojemników sterylizacyjnych, butów chirurgicznych, firmy Miele
 • Myjkę ultradźwiękową
 • Parownicę do narzędzi
 • Automatyczne autoczytniki do szybkiego odczytu testów biologicznych firmy 3M
 • 2 zgrzewarki alfanumeryczne firmy, Havo
 • Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń Victory Steris VHP
 • 2 urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń Nocospray

Świadczenie usług:

 • Centralna Sterylizatornia pracuje w systemie 24-godzinnym
 • zatrudnia 14-osobowy zespół techników sterylizacji medycznej,
 • świadczy usługi zewnętrzne (NZOZ-y, gabinety prywatne i szpitale),
 • wykonuje sterylizację sprzętu termolabilnego i termostabilnego,
 • wykonuje mycie i dezynfekcję sprzętu medycznego
 • wykonuje dekontaminację pomieszczeń medycznych bloku operacyjnego OIOM-ów
 • zapewnia pełną dokumentację procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji (monitorowanie biologiczne, chemiczne i fizyczne zgodnie z zaleceniami norm PN/EN, rozporządzeniami Ministra Zdrowia, Sanepidu)
 • prowadzi szkolenia podstawowe dla pracowników centralnej Sterylizatorni
 • prowadzi zajęcia praktyczne dla słuchaczy szkół medycznych z zakresu sterylizacji medycznej

Klient podpisując umowę ma zagwarantowane wykonanie usługi na wysokim poziomie za przystępną cenę. Zapraszamy do współpracy!

Strefa brudna

Strefa czysta

Stacja uzdatniania wody

Sterylizatornia - stacja uzdatniania wody

Dekontaminacja pomieszczeń

Sterylizatornia - dekontaminacja pomieszczeń