Pracownia Hemodynamiki

Lekarz Zarządzający Oddziałem Kardiologii
lek. med. Henryk Sobocik – specjalista kardiologii i specjalista chorób wewnętrznych
+48 32 47 84 390

Lekarz koordynujący pracownią hemodynamiki
dr n. med. Grzegorz Mencel – specjalista kardiologii, samodzielny operator kardiologii inwazyjnej
+48 32 47 84 328

Pielęgniarka koordynująca
mgr Anna Ochała – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
+48 32 47 84 277

Całodobowy dyżur zawałowy 798 143 422

Lekarze pracowni hemodynamiki

 • dr hab. n. med. Jacek Kowalczyk – specjalista kardiolog,  samodzielny operator kardiologii inwazyjnej
 • dr hab. n. med. Tomasz Podolecki – specjalista kardiolog, samodzielny operator kardiologii inwazyjnej
 • dr n. med. Andrzej Muras- specjalista kardiolog, samodzielny operator kardiologii inwazyjnej
 • dr n. med. Grzegorz Honisz – specjalista kardiolog, samodzielny operator kardiologii inwazyjnej
 • dr n. med. Andrzej Świątkowski – specjalista kardiolog, samodzielny operator kardiologii inwazyjnej
 • dr n. med. Marcin Świerad – specjalista kardiolog, samodzielny operator kardiologii inwazyjnej
 • dr n. med. Tomasz Kurek -specjalista kardiolog, samodzielny operator kardiologii inwazyjnej
 • lek. med. Tomasz Kukier – specjalista kardiolog, samodzielny operator kardiologii inwazyjnej
 • lek. Maciej Walas – specjalista  kardiolog, samodzielny operator kardiologii inwazyjnej

Od lipca 2017 roku w Oddziale Kardiologiczno – Wewnętrznym funkcjonuje pracownia hemodynamiki, w której są leczeni pacjenci z powodu ostrych zespołów wieńcowych (zawał serca). Zapewniamy również diagnostykę (koronarografia) oraz leczenie (przezskórne interwencje wieńcowe) osób z stabilną chorobą wieńcową.

Co to jest koronarografia?

Koronarografia jest badaniem, które ma na celu uwidocznienie zwężeń tętnic wieńcowych, które mogą prowadzić do niedokrwienia mięśnia sercowego, a nawet do zawału. Zazwyczaj wraz z badaniem wykonuje się wentrykulografię – badanie, które może uwidocznić niekurczące się lub kurczące się nieprawidłowo fragmenty komory serca. Koronarografia jest badaniem inwazyjnym, ale dzięki niej możliwe jest poznanie anatomii tętnic wieńcowych. Stosuje się ją głównie w diagnostyce chorób wieńcowych. Wykonuje się ją nie tylko w celu rozpoznania choroby, ale również przed planowanym zabiegiem operacyjnym np. przed angioplastyką, czy założeniem „by-passów”. Badanie to wymaga kilkudniowej hospitalizacji.

Jak przebiega koronarografia

Koronarografię wykonuje się w pracowni hemodynamicznej lub w radiologicznej pracowni badań naczyniowych. Badanie polega na wprowadzeniu cewnika poprzez tętnicę obwodową do tętnic wieńcowych, a następnie podaniu kontrastu i nagraniu filmu (serii zdjęć rentgenowskich) obrazującego stan zakontrastowanych naczyń. Koronarografia pozwala stwierdzić, które tętnice wieńcowe są zwężone i czy zwężenie to jest istotne. Na tej podstawie lekarz może podjąć decyzję dotyczącą sposobu dalszego leczenia.
Koronarografię wykonuje się w trybie pilnym lub planowym.

Wskazania do koronarografii

Koronarografia to badanie, które wykonuje się w następujących przypadkach:

 • w ramach diagnostyki choroby niedokrwiennej serca,
 • w ramach diagnostyki wad anatomicznych naczyń wieńcowych,
 • oceny zaawansowania i lokalizacji zmian w tętnicach wieńcowych u osób z:
 • podejrzeniem istotnych zmian w tętnicach wieńcowych,
 • rozpoznaną stabilną dławicą piersiową,
 • zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (tzw. STEMI),
 • ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST (tzw. NSTEMI), u osób z grupy dużego ryzyka (wiek, płeć męska, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca,      hipercholesterolemia),
 • nawrotem niedokrwienia po zabiegu rewaskularyzacji,
 • wadą zastawkową,
 • niewydolnością serca jeśli istnieje podejrzenie, że rozwinęła się ona na tle niedokrwienia mięśnia sercowego,
 • rozwarstwieniem lub tętniakiem aorty wstępującej, jeśli informacja o stanie tętnic wieńcowych jest istotna dla dalszego postępowania,
 • kardiomiopatią przerostową z dławicą piersiową,
 • po przebytym nagłym zatrzymaniu krążenia o nieznanej etiologii.