Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Lekarz Zarządzający Zakładem
lek. Weronika Lach – specjalista chorób płuc
+48 32 47 59 983

Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca pracę pielęgniarek
mgr Agnieszka Pancerz – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego 
 +48 32 47 59 994

Telefony
+48 32 47 59 992 Sekretariat
+48 32 47 59 985 Dyżurka Pielęgniarek A – I piętro
+48 32 47 59 977 Dyżurka Pielęgniarek B – II piętro
+48 32 47 59 997 Dyżurka Fizykoterapeuty
+48 32 47 59 971 Dyżurka Psychologa/Logopedy

Dokumenty potrzebne do przyjęcia

Charakterystyka zakładu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest zakładem stacjonarnym, udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmującym swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Celem zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Tryb kierowania do zakładu

  • wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,
  • wywiad pielęgniarki środowiskowo/rodzinnej wraz z sześciopunktową oceną samoobsługi pacjenta.

Sposób i tryb kierowania osób do Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz czas pobytu i zasady ustalania odpłatności za pobyt określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2012 r.poz.731).