Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Bogdana Małolepszego