Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Elżbiety Stochmiał